Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat

Säteilyturvakeskuksessa (STUK) on suunnitelmat säteilyvaaran varalle, ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti. STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja hälytykset. STUK julkaisee raporteissaan ja tiedotteissaan tietoja poikkeavista tapahtumista ja havainnoista sekä säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan tulokset.

Tutustu seuraaviin:

Tiedotteita ja uutisia

null Vähäinen määrä radioaktiivisia aineita ulkoilmassa

Vähäinen määrä radioaktiivisia aineita ulkoilmassa

Julkaisuajankohta 7.3.2023 8.43
Uutinen

Säteilyturvakeskuksen Imatran, Kotkan ja Kajaanin ilmasta keräämissä hiukkasnäytteissä havaittiin helmikuussa mittausrajan ylittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ilmassa olivat hyvin pieniä, eikä niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Säteilyturvakeskuksen Imatran, Kotkan ja Kajaanin ilmasta keräämissä hiukkasnäytteissä havaittiin helmikuussa mittausrajan ylittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ilmassa olivat hyvin pieniä, eikä niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Helmikuun puolenvälin jälkeen kerätyissä näytteissä löytyi Kotkassa radioaktiivista kobolttia (Co-60), rautaa (Fe-59) ja skandiumia (Sc-46). Imatran näytteessä oli vain kobolttia ja Kajaanin näytteessä vain skandiumia.

Nyt havaittuja radioaktiivisia aineita syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa laitosten käytön aikana, ja niitä voi vapautua ilmaan esimerkiksi huoltotöiden aikana. Usein tämänkaltaisissa tapauksissa radioaktiivisten aineiden lähdettä ei saada selville. STUK on kuitenkin selvittänyt, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät ole peräisin kotimaisista ydinvoimalaitoksista.

STUKilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa ovat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisuuden määrä ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

Mittaustulokset ovat nähtävillä STUKin nettisivuilla tästä osoitteesta: Ulkoilman radioaktiiviset aineet.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

STUKin valvontaraportteja


Hae julkaisuista


Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2023

Karhunen, Tero Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 321 2024

Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 284 2022

Säteilyn käyttö

Säteilyturvallisuuspoikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua poikkeaman seurauksena. Säteilyturvallisuuspoikkeamiksi katsotaan myös terveydenhuollon tapahtumat, joissa potilas saa suunnitellusta poikkeavan säteilyaltistuksen. Lisätietoa löydät Säteilyn käyttäjälle -sivuilta:

Ydinturvallisuus