Hyppää sisältöön

Elokuun puoliväliin aikaa tutustua ja lausua ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjen määräyksestä

Julkaisuajankohta 21.6.2023 16.53
Tiedote

STUK on päivittämässä määräystään ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyistä. Uuden määräyksen luonnokseen pääsee tutustumaan lausuntopalvelu.fi -sivulla. Siellä voi myös antaa luonnoksesta oman  lausuntonsa. Aikaa on elokuun 16. päivään asti.

Nyt voimassa olevassa STUKin määräyksessä on määritelty ydinvoimalaitoksen ympärille viiden kilometrin etäisyydelle ulottuva suojavyöhyke ja 20 kilometrin etäisyydelle ulottuva varautumisalue.
Lausunnolla olevassa määräysluonnoksessa suojavyöhykkeen ja varautumisalueen laajuuksia ei ole määrätty. Jos Suomeen aiottaisiin rakentaa uusia ydinvoimalaitoksia vyöhykkeiden koot määrättäisiin määräysluonnoksen mukaan tapauskohtaisesti. Ihmisten turvallisuudesta ydinvoimalaitosten läheisyydessä on huolehdittava yhtä hyvin kuin tähänkin asti.

Muutos on STUKin mukaan perusteltu, sillä esimerkiksi pienydinvoimalaitosten sijoituspaikan valinta olisi ongelmallista nykyisen määräyksen ollessa voimassa.

Lisätietoja:
Mediapalvelu puh: 010 850 4761