Hyppää sisältöön

Fortum teki arvion, STUK teki arviosta päätöksen: Loviisan ydinreaktorien käyttö on turvallista

Julkaisuajankohta 29.4.2022 11.05
Tiedote

Loviisan ydinvoimalaitos täyttää Säteilyturvakeskuksen tänään 29.4.2022 tekemän päätöksen mukaan turvallisuusvaatimukset ja Fortum Power and Heat Oy voi jatkaa laitosyksiköiden käyttöä.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) päätös koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen voimassa olevia käyttölupia. Laitoksen ykkösyksikön voimassa oleva käyttölupa päättyy vuonna 2027 ja kakkosyksikön vuonna 2030. Fortum Power and Heat Oy (Fortum) on hakenut ydinvoimalaitokselle myös käyttöluvan jatkoa. Sitä koskevan lausunnon STUK antaa myöhemmin.

STUK toteaa, että Fortumin tekemä turvallisuusarvio on kattava. Arvio osoittaa, että laitosten turvallisuudesta on huolehdittu ja että niiden käyttöä voidaan jatkaa. Loviisan ydinvoimalaitoksella on ollut tavoitteena laitosturvallisuuden jatkuva parantaminen. Fortum on uusinut ydinvoimalaitosta huomattavassa määrin sekä toteuttanut laitoksen laitteille, järjestelmille ja rakenteille mittavia muutostöitä turvallisuuden parantamiseksi.

STUKin päätöksessä todetaan lisäksi, että määräaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteydessä toimitettujen aineistojen perusteella Fortum on sitoutunut jatkamaan työtä laitoksen turvallisuuden parantamiseksi ydinenergialain edellyttämällä tavalla.


Ydinturvallisuusneuvottelukunta samaa mieltä STUKin kanssa

STUKin päätöksen liitteenä on Ydinturvallisuusneuvottelukunnan (YTN) lausunto. YTN on valtioneuvoston ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten nimittämä alan asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta.

Lausunnossaan YTN toteaa, että STUKin turvallisuusarviossa on käsitelty Fortumin toimittama turvallisuusarvioaineisto asiantuntevasti ja huolellisesti ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevan säännöstön vaatimuksia vasten. Neuvottelukunta yhtyy STUKin turvallisuusarviosta tekemiin johtopäätöksiin.


Käyttölupien jatkoa koskevat lausunnot STUK antaa myöhemmin

Fortum suunnittelee jatkavansa Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöä vielä nykyisten käyttölupien umpeuduttua. Se on hakenut valtioneuvostolta käyttölupaa ydinvoimalaitokselle vuoden 2050 loppuun saakka. Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisia rakennuksia ja varastoja koskevaa lupaa se on hakenut vuoden 2090 loppuun saakka. Lupahakemukset Fortum jätti 18.3.2022.

Näitä lupahakemuksia STUKin tänään tekemä päätös ei koske. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt STUKilta niistä lausuntoa tämän vuoden loppuun mennessä.

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, 09 759 88 642

Linkit:
STUKin päätös ja siihen liittyvät asiakirjat (Linkki!)