Hyppää sisältöön

Itämeren alueen säteilyvalvonta on kansainvälistä yhteistyötä

Julkaisuajankohta 23.11.2022 13.14
Tiedote

Itämeren alueen säteilyturvallisuusviranomaiset, säteily- ja ydinturvallisuusasioista vastuussa olevat poliisi- ja pelastusviranomaiset sekä eri ministeriöiden edustajat kokoontuvat STUKiin 22.–23.11. keskustelemaan varautumisesta säteilyn tai ydinmateriaalien aiheuttamiin uhkiin.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja sisäministeriön yhdessä järjestämään työpajaan osallistuu viranomaisia ja asiantuntijoita Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Liettuasta, Latviasta, Saksasta ja Puolasta. Mukana on myös Ukrainan säteilyturvallisuusviranomaisen edustajia kertomassa kokemuksiaan radiologisiin uhkiin varautumisesta sodan aikana.

Työpajassa esitellään viime kesänä valmistunut Suomen ensimmäinen kansallinen säteilymittausstrategia. Strategian tavoite on, että Suomi on varautunut erilaisten säteilyvaaratilanteiden hallintaan ja säteilymittausvalmiutta edelleen parannetaan.

Johtaja Pia Keski-Jaskari STUKista toteaa, että kansalliset strategiat ovat välttämättömiä. Säteilytilanteet eivät kunnioita maiden rajoja. Itämeren alueella säteilytilanteisiin varautuminen ja mahdollisten vaaratilanteiden hoitaminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä myös eri maiden välillä sekä toisten maiden strategioiden ja toimintojen tuntemista.

”Tämä työpaja on yksi esimerkki tällaisesta yhteiseen käsitykseen ja sujuvaan toimintaan tähtäävästä yhteistyöstä”, Keski-Jaskari toteaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että vastaavaa kansainvälistä yhteistyötä tehdään jatkuvasti monilla foorumeilla.

Yhteyshenkilöt:

Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761