Hyppää sisältöön

Säteilyturvallisuusvastaavan koulutus

Julkaisuajankohta 15.2.2023 15.52
Tiedote

Säteilyturvakeskus hyväksyy hakemuksesta muun koulutusorganisaation kuin korkeakoulun järjestämän säteilyturvallisuusvastaavan (STV) säteilysuojelukoulutuksen.

Muulla koulutusorganisaatiolla kuin korkeakoululla, joka antaa säteilyturvallisuusvastaavan säteilysuojelukoulutusta, on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

Säteilyturvallisuusvastaavalla on oltava toimintatyyppikohtaiselle osaamisalalle soveltuva pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus.  Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuudesta säädetään säteilylain (859/2018) 41 §:ssä ja säteilyturvallisuusvastaavan osaamisaloista, osaamisesta ja työkokemuksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018). Säteilyturvallisuusvastaavan koulutusta voivat järjestää niin korkeakoulut kuin muutkin koulutusorganisaatiot. Muut koulutusorganisaatiot kuin korkeakoulut tarvitsevat koulutuksen järjestämiseksi Säteilyturvakeskuksen antaman hyväksynnän (säteilylaki 46 §). Hyväksyntä voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Korkeakoulujen ei tarvitse hakea koulutuksilleen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää, mutta korkeakoulut voivat pyytää Säteilyturvakeskukselta lausunnon järjestämistään säteilyturvallisuusvastaavan ja säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutuksista.

Taulukossa 1 on lueteltu koulutusorganisaatiot, joilla on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä säteilyturvallisuusvastaavan koulutukselleen ja taulukossa 2 koulutusorganisaatiot, jotka eivät tätä hyväksyntää säteilyturvallisuusvastaavan koulutukselleen tarvitse.

Taulukko 1. Säteilyturvakeskuksen hyväksymät säteilyturvallisuusvastaavan koulutusorganisaatiot (muut kuin korkeakoulut).

Koulutusorganisaatio    Osaamisalat    Päätös
voimassa
 
Hartsia Consultech
harri.varimo(at)hartsiaconsultech.fi    Säteilylaitteiden ja -lähteiden asennus-, huolto ja korjaus    7.11.2027
POHTO Oy 
asiakaspalvelu(at)pohto.fi
p. 010 8434 600

Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3    9.5.2024
Suomen Turvaprojektit Oy    Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3    16.12.2024
Taitotalo Oy    Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3    16.1.2025
Taitotalo Oy    Teollisuusradiografia    16.1.2025
Taulukko 2. Koulutusorganisaatiot, jotka eivät tarvitse säteilyturvallisuusvastaavan koulutukselle Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää (korkeakoulut).

Koulutusorganisaatio    Osaamisalat
Aalto-yliopisto    Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
HY+    Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
     Avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2
     Luonnonsäteilylle altistava toiminta
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta    Eläinröntgentoiminta
Itä-Suomen yliopisto
petro.julkunen(at)kuh.fi

Terveydenhuollon röntgentoiminta
Jyväskylän yliopisto    Avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2
     Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Elina.Hujala(at)lut.fi
Ville.Rintala(at)lut.fi    Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
     Teollisuusradiografia
     Ydinenergian käyttö

Koulutus