Hyppää sisältöön

STUK imuroi radioaktiivisia hitusia Imatran ja Kotkan ilmasta

Julkaisuajankohta 8.6.2022 12.00
Uutinen

Säteilyturvakeskus havaitsi toukokuun lopussa pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita Kotkan ja Imatran ilmassa. STUKin hiukkaskerääjien suodattimiin tarttui radioaktiivista kobolttia (Co-60), skandiumia (Sc-46) ja rautaa (Fe-59).

STUKin käyttämät mittausmenetelmät ovat hyvin tarkkoja ja löydetyt aktiivisuuspitoisuudet olivat hyvin pieniä. Havaituilla radioaktiivisuuksilla ei ole minkäänlaista merkitystä ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle.

Nyt havaittuja radioaktiivisia aineita voi päästä ilmaan esimerkiksi ydinvoimalaitoksien huoltotöiden yhteydessä. Ilmavirtauslaskelmien perusteella ei kuitenkaan näytä mahdolliselta, että nyt havaitut aineet olisivat peräisin suomalaisilta voimalaitoksilta.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761


STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa: Helsingissä, Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.  Valvonta-asemien kerääjät imevät suuria määriä ilmaa radioaktiiviset hiukkaset pidättävien suodattimien läpi. Suodattimiin kertyneet radioaktiiviset aineet mitataan laboratoriossa. Menetelmällä voidaan havaita erittäin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita.  Lisätietoa ilman radioaktiivisuuden mittaamisesta sekä mittaustulokset löytyvät STUKin Ulkoilman radioaktiiviset aineet


Ulkoista säteilyä STUK valvoo automaattisella 260 mittausaseman säteilyvalvontaverkolla. Mittausasemat hälyttävät välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Valvontaverkon mittaustulokset löytyvät STUKin Säteilytilanne tänään​​​​​​​