Hyppää sisältöön

STUK julkaisi vuoden 2023 Ydinenergian valvonnan vuosiraportin

Julkaisuajankohta 29.4.2024 9.12
Uutinen
Kuvassa näytetään pylväsdiagrammina Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käytön turvallisusvaltontaa tekevän henkilöstön työajan jakautuminen valvonnan kohteittain henkilötyövuosina vuosina 2017 - 2023. Loviisan ydinvoimalaitoksen valvontaan käytettiin vuonna 2023 14,9 henkilötyövuotta. Olkiluodon 1 ja 2  laitosyksiköiden valvontaan käytettiin 17,7 henkilötyövuotta.  Olkiluoto 3:n valvontaan käytettiin 12,5 henkilötyövuotta. Posivan  valvontaan käytetty työaika oli 11,8 henkilötyövuotta. FiR 1 -tutkimusreaktorin valvontaan käytettiin 1,1 henkilötyövuott
Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käytön turvallisusvaltontaa tekevän henkilöstön työajan jakautuminen valvonnan kohteittain henkilötyövuosina vuosina 2017 - 2023.

Säteilyturvakeskuksen raportti kertoo, että ydinenergian käytössä tärkein asia säilyi muuttumattomana myös viime vuonna. Käyttö oli turvallista. Vaaraa ei aiheutunut väestölle, yhteiskunnalle, ympäristölle tai tuleville sukupolville.

STUKin Ydinvoimalaitosten valvonta -osaston johtaja Tapani Virolainen ja Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta -osaston johtaja Jaakko Leino toteavat Ydinenergian valvonnan vuosiraportissa, että vuosittain toistuvan ja tutun ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvonnan ja ydinmateriaalivalvonnan lisäksi STUK oli viime vuonna myös uuden äärellä.

Uudenlainen valvottava on esimerkiksi Suomen ensimmäisen ydinreaktorin, VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin purkaminen. FiR 1 on ensimmäinen käytöstä poistettava ydinlaitos Suomessa ja purkuvaihe on edennyt ilman merkittäviä ongelmia.

Keväällä 2023 STUKin valvojia työllisti Olkiluoto 3:n käyttöönotto ja siirtyminen Suomen viidenneksi käyväksi ydinvoimalaitosyksiköksi. Toinen pitkään kestänyt työ, maailman ensimmäisen käytetyn ydinpoltto­aineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen käsittely ja turvallisuusarvion laatiminen eteni hyvin, vaikka valmista ei suuren tarkastettavan aineiston kanssa vielä tullut.

Vuoden 2023 alussa valmistui STUKin lausunto ja turvallisuusarvio sekä Loviisan ydinvoi­malaitosyksikköjen käytön jatkamisesta vuoden 2050 loppuun että matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen käytön jatkamisesta vuoden 2090 loppuun. STUK arvioi myös Olkiluodon ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuonna 2023. Arvion mukaan toimintaa on mahdollista jatkaa turvallisesti.

Viime vuonna STUK jatkoi vuonna 2022 aloitettua ydinturvallisuussäännöstön kokonaisuudistusta sekä kehitti suunnitelmallisesti uudenlaisiin pienydinvoimalaitoksiin liittyvää osaamistaan säännöstötyön tueksi ja parantaakseen kykyä käsitellä mahdollisia pienydinvoimalaitoksia koskevia hakemuksia.

Käytön tarkastukset raportissa ja nettisivuilla

Vuosiraportissa kerrotaan myös STUKin tekemistä tarkastusohjelmien mukaisista tarkastuksista. Loviisan ydinvoimalaitoksella tarkastuksia tehtiin viime vuonna 16, Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 20.

STUK kertoo tarkastuksista myös nettisivuillaan. Siellä yhteenvedot tarkastuksista julkaistaan aina tuoreeltaan tarkastusten valmistuttua.