Hyppää sisältöön

Vähäinen määrä radioaktiivisia aineita ulkoilmassa

Julkaisuajankohta 7.3.2023 8.43
Uutinen

Säteilyturvakeskuksen Imatran, Kotkan ja Kajaanin ilmasta keräämissä hiukkasnäytteissä havaittiin helmikuussa mittausrajan ylittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ilmassa olivat hyvin pieniä, eikä niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Säteilyturvakeskuksen Imatran, Kotkan ja Kajaanin ilmasta keräämissä hiukkasnäytteissä havaittiin helmikuussa mittausrajan ylittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ilmassa olivat hyvin pieniä, eikä niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Helmikuun puolenvälin jälkeen kerätyissä näytteissä löytyi Kotkassa radioaktiivista kobolttia (Co-60), rautaa (Fe-59) ja skandiumia (Sc-46). Imatran näytteessä oli vain kobolttia ja Kajaanin näytteessä vain skandiumia.

Nyt havaittuja radioaktiivisia aineita syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa laitosten käytön aikana, ja niitä voi vapautua ilmaan esimerkiksi huoltotöiden aikana. Usein tämänkaltaisissa tapauksissa radioaktiivisten aineiden lähdettä ei saada selville. STUK on kuitenkin selvittänyt, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät ole peräisin kotimaisista ydinvoimalaitoksista.

STUKilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa ovat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisuuden määrä ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

Mittaustulokset ovat nähtävillä STUKin nettisivuilla tästä osoitteesta: Ulkoilman radioaktiiviset aineet.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761