Hyppää sisältöön

Antti Latomäki: Ripsienpidennyslaitteiden UV-säteily tarkastelussa

Julkaisuajankohta 24.6.2024 12.18
Kolumni

Säteilyturvakeskus (STUK) tutki valvontaprojektissaan kuuden ripsienpidennysten kiinnittämiseen käytettävän laitteen UV-säteilyn voimakkuutta. Laitteita käytetään kauneudenhoidossa ripsienpidennysliiman kovettamiseen UV-säteilyn avulla ja ne ovat kasvattaneet suosiotaan parin viime vuoden aikana.

STUK hankki mittauksia varten laitteet verkkokaupoista. Yksi laitteista hankittiin kotimaisesta verkkokaupasta, kolme eurooppalaisilta toimijoilta ja kaksi kiinalaisen verkkokauppa-alustan kautta. Näin mitattavaksi saatiin teknisesti toisistaan hieman poikkeavia tuotteita eri hintaluokista. Edullisia laitteita maahantuodaan yhä enemmän yritysten omaan käyttöön EU-alueen ulkopuolelta, joten myös pari tällaista laitetta haluttiin mukaan. Mitatuista laitteista edullisin maksoi noin 40 euroa ja kallein yli 700 euroa.

Laitteista tutkittiin mm. seuraavia asioita:

  • Laitteen tuottaman UV-säteilyn voimakkuus
  • Laitteen käyttöohjeet ja optiseen säteilyyn liittyvät merkinnät
  • Muut säteilyturvallisuuteen vaikuttavat ominaisuudet.

Edellisten perusteella arvioitiin, onko laite ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voidaan käyttää kauneudenhoitopalveluiden tarjoamiseen. Kyse ei ollut tällä kertaa varsinaisesta tuotevalvonnasta, vaan projektissa pyrittiin hankkimaan tietoa uudesta laitetyypistä. Aiemmin STUK pyrki selvittämään laitteiden ominaisuuksia niiden teknisten tietojen perusteella, mutta tiedot osoittautuivat poikkeuksetta joko puutteellisiksi tai epäuskottaviksi.

Huomioi silmäturvallisuus laitteiden käytössä

Mittaukset tehtiin laitteen ohjeissa määritellyltä käyttöetäisyydeltä ja lisäksi 20 senttimetrin etäisyydeltä standardin EN 62471:2008 mukaisesti. Standardi luokittelee valaisintuotteet riskiluokkiin niiden tuottaman säteilyn riskien perusteella. Jos laitteen hankinta on harkinnassa, kannattaa pyytää mainitun standardin mukaista testiraporttia nähtäväksi.

Mitatuista laitteista kolme kuului riskiluokitukseltaan korkeimpaan RG3-luokkaan ja kolme RG2-luokkaan. Luokitukset perustuvat UV-säteilyn vaarallisuuteen suojaamattomalle silmälle. Tehokkaimman mitatun laitteen tapauksessa raja-arvo ylittyisi vain 15 sekunnissa 20 senttimetrin katseluetäisyydeltä, jos valo suuntautuisi suoraan silmiin. UV-säteily voi aiheuttaa silmässä sarveiskalvon tulehdusta ja harmaakaihia. Ripsiä kiinnitettäessä asiakas pitää kuitenkin silmänsä suljettuina, jolloin silmäluomi estää vähintään 95 % silmään kohdistuvasta säteilystä. Hoitoja tehdessä on siis ensisijaisen tärkeää huolehtia, ettei asiakas pääse katsomaan valonlähteeseen sen ollessa päällä.

Entäpä iho? Moni yhdistää täysin oikein UV-säteilylle altistumisen ja ihosyöpäriskin toisiinsa. Ripsienpidennyslaitteet eivät tuota ihoa polttavaa UVB-säteilyä. Useimpien laitteiden säteily on aallonpituudeltaan UVA-säteilyn ja sinisen valon rajamailla, ja lyhyet kovetusajat pitävät ihoaltistuksen vähäisenä.

Ripsiteknikon kannattaa tietysti huolehtia myös itsestään. Jos esimerkiksi sormenpäät altistuvat toistuvasti laitteen säteilylle, voi työpäivän aikana kertyvä annos olla merkittävä. UV-säteilyltä voi suojautua esimerkiksi käyttämällä hansikkaita ja suojalaseja.

Noudata käyttöohjeita

Ripsienpidennyslaitteiden käytössä on tärkeää huomioida, miten laitetta käytetään. Asiakkaan UV-altistus kasvaa merkittävästi, jos laitteen käyttöetäisyyttä pienennetään. Altistus lisääntyy myös, jos yhden ripsen kiinnittämisen kovetusaikaa pidennetään tai saman käynnin aikana kiinnitetään paljon ripsiä. Turvallisella puolella ollaan, kun laitetta käytetään mahdollisimman etäältä ja lyhyitä kovetusaikoja käyttäen.

Käyttäjän onkin syytä tutustua laitteiden käyttöohjeisiin ja noudattaa etenkin niissä määriteltyjä käyttöetäisyyksiä ja kovetusaikoja. Jos laitteelle ei ole selkeitä käyttöohjeita, on syytä pohtia, onko laitetta turvallista käyttää lainkaan.

Laitteiden myyjien ja maahantuojien on syytä tarkistaa, että myytävien laitteiden mukana toimitetaan käyttöohjeet, joita noudattamalla hoidot voidaan suorittaa turvallisesti.

Laitteiden ominaisuuksissa ja varustelussa eroja

Rakenteeltaan STUKin mittaamat laitteet olivat hyvin samankaltaisia. Laitteet olivat tarkoitettu joko lattialla seisoviksi tai pöytälevyyn kiinnitettäviksi ja ohjaus oli toteutettu jalkakytkimellä. Säteilylähteenä kaikissa käytettiin LEDiä, jonka aallonpituus oli joko 365, 395, 400 tai 405 nanometriä. Laitteiden tuottaman UV-säteilyn voimakkuudessa oli kuitenkin huomattavia eroja. Suurimpien ja pienimpien mittaustulosten välinen ero 20 senttimetrin mittausetäisyydellä oli jopa 20-kertainen.

Yksi laitteista oli varustettu erillisillä kohdistus-LEDeillä, joiden avulla oikean suuntauksen ja käyttöetäisyyden asettamista oli pyritty helpottamaan. Samassa laitteessa turvallisuutta lisäävänä ominaisuutena kovetusaika oli teknisesti rajattu enintään kolmeen sekuntiin, jonka jälkeen säteily katkeaa automaattisesti. Muiden laitteiden tapauksessa käyttäjän tulee jalkakytkintä painamalla tuottaa oikea kovetusaika.

Merkittäviä eroja oli laitteiden käyttöohjeissa sekä merkinnöissä. Laitteesta riippuen ne joko löytyivät ja olivat sisällöltään vähintään kohtalaiset tai vaihtoehtoisesti niitä ei ollut lainkaan. Toimitettujen käyttöohjeiden osalta niissä kaikissa oli määritelty käyttöetäisyys ja kovetusaika. Kahden laitteen tapauksessa myös vasta-aiheet eli esteet hoidon turvalliselle suorittamiselle oli määritelty ohjekirjassa.

Molemmat EU-alueen ulkopuolelta tilatut laitteet olivat ohjeiden ja merkintöjen osalta ala-arvoisia esityksiä. Laitteiden mukana ei toimitettu käyttöohjeita ja ainoastaan toisen virtajohtoon oli kiinnitetty sisällöltään varsin suppea UV-säteilystä varoittava tarra. Laitteisiin ei ollut merkitty myöskään valmistajaa, mallimerkintää tai muuta yksilöivää tietoa, joiden perusteella tuotteiden tunnistaminen olisi mahdollista.

STUK on suositellut kauneudenhoitolaitteiden hankkimista luotettavilta toimijoilta. Suositus pätee edelleen, sillä laitteita saa kyllä hyvin edullisesti EU-alueen ulkopuolelta, mutta arvoitukseksi jää, mitä ne todellisuudessa tekevät tai miten niitä tulisi käyttää.

Säteilyn käyttäjä vastaa palvelun turvallisuudesta

STUK valvoo ripsienpidennysliiman kovettamiseen käytettävien UV-laitteiden käyttöä osana kauneudenhoitopalveluiden säteilyn valvontaa. Vastuu säteilyn turvallisesta käytöstä on kuitenkin aina kauneudenhoitopalvelun tarjoajalla.

Laitehankintaa harkitessa onkin syytä selvittää aina laitekohtaisesti säteilyyn liittyvät riskit. Projektiin valikoituneiden laitteiden tapauksessa niiden käyttöön kauneudenhoidossa ei vaikuta liittyvän merkittäviä säteilyriskejä, mutta aina on mahdollista, että markkinoille ilmestyy tarpeettoman tehokkaita tai muuten vaarallisia laitteita.

Kauneudenhoitopalvelun tarjoajan on tärkeää huolehtia, että käytössä olevat laitteet ovat turvallisia ja että niitä käytetään oikein. STUKilta voi kysyä apua säteilyn käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

UV-kovetteiset liimat ovat muiden akrylaatteja sisältävien liimojen tapaan kemikaaleja ja niitä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Myös Tukesissa tehdään kuluvan vuoden aikana aiheeseen liittyvää valvontaa. 

 

Kirjoittaja, tarkastaja Antti Latomäki hoitaa viranomaistehtäviä, markkinavalvontaa ja tarkastuksia liittyen ionisoimattoman säteilyn käyttöön kauneudenhoidossa.

 

 

 

 

Lisätietoa aiheesta