Hyppää sisältöön

Laki STUKista uudistettiin, säteilylakiin tarkennuksia

Julkaisuajankohta 30.12.2022 12.17
Uutinen

Joulukuun 30. päivä voimaan tullut uudistettu laki Säteilyturvakeskuksesta vastaa muuttunutta toimintaympäristöä ja sillä pannaan täytäntöön EU:n ydinturvallisuus- ja säteilyturvallisuusdirektiiveistä johtuvat valvontaviranomaisen erityiset riippumattomuusvaatimukset.

​​​​​​​Lakiin Säteilyturvakeskuksesta siirrettiin osa aiemmin asetuksella säädetyistä STUKin tehtävistä. Laki sisältää nyt säännökset STUKin asemasta ja toimialasta, johtamisesta ja ratkaisuvallasta sekä toimialaan liittyvistä sopimuksista ja asiantuntijoista.

Uudistuksessa lakiin kirjattiin myös STUKin riippumaton asema. Lakiin on kirjattu uutena asiana, että STUK arvioi kansallista varautumista säteilyvaaratilanteisiin ja antaa varautumista koskevia suosituksia. Laki korvaa edellisen vuodelta 1983 peräisin olevan lain.

30.12.2022 tulivat voimaan myös uusi valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta sekä muutokset valtioneuvoston asetukseen ionisoivasta säteilystä.

Säteilylakiin tehtiin vuoden vaihtuessa eräitä pääosin teknisluonteisia tarkennuksia. Säteilylain liitteessä päivitettiin toiminnanharjoittajilta perittävät veroluonteiset valvontamaksut vastaamaan valvonnan ennakoitua kustannuskehitystä. Maksuihin tulee maltillisia korotuksia.

1.1.2023 tulee voimaan uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Vastedes STUK voi periä valvottavalta lisämaksun, jos suoritteen tai palvelun tuottamisesta aiheutuisi odotettua enemmän lisätyötä. Maksuihin on tehty myös kustannustason nousua vastaavat korotukset.

Laki säteilyturvakeskuksesta
Säteilylaki
 

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761