Hyppää sisältöön

Mitä muut ajattelevat ydinturvallisuudesta Suomessa

Julkaisuajankohta 24.8.2022 8.00
Tiedote

Säteilyturvakeskus on julkaissut raportin Finnish report on nuclear safety. Raportissa kuvataan, kuinka Suomi täyttää ydinturvallisuuden yleissopimuksen vaatimukset, ja sen avulla Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n jäsenet arvioivat Suomen onnistumisen.

Suomen maaraportin koonnut Säteilyturvakeskuksen, STUK, johtava asiantuntija Minna Tuomainen toteaa, että raportin vajaaseen kahteensataan sivuun on koottu kattava, rehellinen ja mahdollisimman objektiivinen kuvaus Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten turvallisuudesta, viranomaisen toiminnasta ja lainsäädännöstä. Erityinen huomio Suomen maaraportissa on annettu laitosten vanhenemiselle, organisaatiokulttuurille ja koronapandemian vaikutuksille ydinturvallisuuteen.

”Mittatikkuna tässä on kansainvälinen ydinturvallisuuden yleissopimus (Nuclear Safety Convention), jonka vaatimuksiin Suomen todellisuutta verrataan”, Minna Tuomainen toteaa. IAEA:n jäsenillä on nyt aikaa tutustua raporttiin marraskuuhun asti ja esittää STUKille raporttia koskevia kysymyksiä. STUK kokoaa kysymyksiin vastaukset ja raportin lopullinen käsittely tapahtuu maaliskuussa 2023 IAEA:n päämajassa Wienissä.

Samanlainen vertaisarvio tehdään samaan aikaan kaikkien ydinenergiaa käyttävien IAEA:n jäsenmaiden ydinturvallisuudesta.

Ydinturvallisuuden yleissopimus on solmittu vuonna 1994. Siinä mukana olevat maat arvioivat säännöllisesti toistensa ydinturvallisuutta ja nyt on kyseessä yhdeksäs arviointikerros. Edellinen arviointikokous oli vuonna 2017. Normaalisti arvioinnit tehdään kolmen vuoden välein, mutta korona-pandemia on vaikuttanut tähänkin rytmiin ja vuoden 2020 arviointikokous jäi koronan vuoksi pitämättä.


Aina on varaa parantaa

Suomalainen ydinturvallisuus on kansainvälisessä arviossa aina todettu hyväksi. Aina on myös havaittu parannettaviakin asioita.  Johtava asiantuntija Minna Tuomainen näkee sopimuksessa ja säännöllisessä arvioinnissa suuren arvon. ”Arviointi auttaa huomaamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia ja antaa mahdollisuuden oppia muilta. ”

Samalla kun Suomi saa arvokasta palautetta muista maista se pääsee arvioimaan vastavuoroisesti muiden maiden ydinturvallisuutta.  ”Vaikea sanoa, mikä osa tässä prosessissa on kaikkein hyödyllisintä. Arviointikokous on itsessään loistava tilaisuus kuulla muiden maiden käytännöistä ja haasteista ja toisaalta nostaa kansainväliseen keskusteluun Suomen tärkeänä pitämiä aiheita.” Minna Tuomainen sanoo.

Yhteyshenkilöt:
Johtava asiantuntija Minna Tuomainen, puh. 09 759 88 329
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Finnish report on nuclear safety.