Hyppää sisältöön

Olkiluodon tritiumhavainnolla ei merkitystä säteilyturvallisuuteen

Julkaisuajankohta 3.2.2023 17.29
Uutinen

Teollisuuden voiman toukokuussa 2022 tekemissä mittauksissa Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ilmassa ja kokoomakaivon vedessä havaittiin radioaktiivista ainetta, tritiumia. Tritiumin säteilyturvallisuusmerkitys on vähäinen ja paikallinen, eikä se aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Teollisuuden voiman (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa syntyvä matala- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan Olkiluodon saarella sijaitsevaan kallion sisään louhittuun loppusijoitustilaan. Loppusijoitustilassa on myös valtion vastuulla olevia teollisuudesta, sairaanhoidosta ja tutkimuksesta peräisin olevien radioaktiivisia jätteitä.

Ilmasta ja kokoomakaivon vedestä mitattu tritium on peräisin loppusijoitustilaan sijoitetuista jätteistä. Jäteluolassa olevissa jätteissä tritiumia on esimerkiksi ydinvoimalaitosten prosessivesien puhdistuksessa käytetyissä suodatinsauvoissa ja ioninvaihtohartseissa, erilaisissa lietteissä ja tutkimusnäytteissä. Tritiumia on myös valtion vastuulla olevissa jätteissä.

Mitatut tritiumpitoisuudet ovat hyvin pieniä ja alittavat selvästi ydinvoimalaitoksille asetetut päästörajat. Havaituilla pitoisuuksilla ei ole vaikutusta jätehuoltoluolassa työskentelyyn, eikä ympäristön tai sen asukkaiden säteilyturvallisuuteen.

Säteilyturvakeskus (STUK) edellytti lokakuussa 2022 tekemässään tarkastuksessa, että TVO selvittämää tritiumin alkuperän, vuotoreitin ja turvallisuusmerkityksen. TVO toimitti STUKille selvityksen asiasta vuoden 2022 lopussa. Selvityksessään TVO pitää valtion pienjätteitä todennäköisenä alkuperänä jäteluolassa havaitulle tritiumille. TVO:n selvitys on STUKin tarkastettavana. Tarkoituksena on tunnistaa tapahtumaan johtaneet syyt ja mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

STUK raportoi lokakuun tarkastuksen havainnoista 2023 tammikuussa julkaistussa valvonnan kolmannesvuosiraportissa.
Valtion radioaktiiviset pienjätteet varastoidaan ja loppusijoitetaan Olkiluotoon

Suomessa ydinenergiankäytön ulkopuolelta tulevien radioaktiivisten jätteiden huolto on järjestetty siten, että valtio ottaa vastaan teollisuuden, terveydenhuollon ja tutkimuslaitosten käytöstä syntyviä radioaktiivisia jätteitä. Jätteitä on varastoituna Olkiluodon loppusijoitustilan yhteydessä olevaan välivarastoon ja loppusijoitettuna Olkiluodon jäteluolaan.

Valtio on velvollinen huolehtimaan radioaktiivisesta jätteestä, mikäli radioaktiivisen jätteen omistaja ei ole tiedossa tai ei ole kykenevä huolehtimaan jätteen turvallisesta loppusijoittamisesta. Tällä varmistetaan se, ettei radioaktiivista jätettä päädy tavallisille jäteasemille tai ympäristöön.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761