Hyppää sisältöön

Olkiluoto 3:lla poikkeaminen valvomon vähimmäishenkilömäärästä

Julkaisuajankohta 4.8.2023 13.15
Uutinen

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ilmoitti kesäkuussa 21.6.2023 Säteilyturvakeskukselle (STUK), että Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksiköllä (OL3) on poikettu tiistaina 20.6.2023 valvomon vähimmäishenkilömäärästä hieman alle kahden tunnin ajan. Valvomon vähimmäishenkilömäärä on huomioitu laitoksen suunnittelussa ja määritetty TVO:n hallinnollisissa ohjeissa sekä laitosyksikön turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa (TTKE).

Tapahtumalla ei ollut välitöntä vaikutusta ydinturvallisuuteen. Laitoksen valvomohenkilöstön toimintakyky oli kuitenkin alentunut ja mahdollisessa häiriö- tai onnettomuustilanteessa tämä olisi voinut vaikuttaa valvomossa tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja sitä kautta laitoksen turvallisuuteen.

TVO toimitti tapahtumaan liittyvän raportin STUKille 3.8. Tapahtuman jälkeen TVO on tehnyt korjaavia toimenpiteitä mm. toimintatapoja koskevaan ohjeistukseensa, jotta vastaavanlainen tapahtuma ei enää toistuisi. Seuraavaksi STUK arvioi TVO:n toimittaman tapahtumaraportin ja antaa siitä päätöksensä.

Koska tapahtumaan liittyi tietoinen poikkeaminen turvallisuusteknisten käyttöehtojen hallinnollisista vaatimuksista, STUK luokittelee tapahtuman ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla, INES-asteikolla, luokkaan 1. INES-määritelmän mukaan kyseessä oli siis poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma.

Lisätietoa INES-asteikosta stuk.fi-sivustolla:

Ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko INES

Lisätietoja
​​​​​​​Mediapalvelu, puh. 010 850 4761