Hyppää sisältöön

Pieniä määriä radioaktiivisia aineita Vantaan ja Kotkan ulkoilmassa

Julkaisuajankohta 1.6.2023 14.28
Tiedote

Säteilyturvakeskus havaitsi Kotkan ja Vantaan ilmasta toukokuun puolen välin jälkeen kerätyissä hiukkasnäytteissä pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ylittivät tarkkojen mittauslaitteiden havaitsemisrajan, mutta olivat niin pieniä, että niistä ollut ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Kotkassa kerätyssä näytteessä oli pieniä määriä mangaanin (Mn-54), raudan (Fe-59), koboltin (Co-60) niobiumin (Nb-95) ja cesiumin (Cs-134 ja Cs-137) radioaktiivisia isotooppeja. Vantaalla kerätyssä näytteessä oli radioaktiivista kobolttia (Co-60).

Kyseisiä radioaktiivisia aineita syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa laitosten käytön aikana. Ilmaan niitä voi vapautua esimerkiksi ydinvoimalaitosten huoltotöiden aikana. STUK on selvittänyt, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät ole peräisin kotimaisista ydinvoimalaitoksista.

Ihmisen toiminnasta peräisin olevia radioaktiivisia aineita havaittiin hyvin pieniä pitoisuuksia myös 22.–29.5. Kotkassa kerätyssä näytteessä. Edellisellä viikolla havaittujen aineiden lisäksi tuolloin löydettiin  lantaanin (La-140), ruteniumin (Ru-103 ja Ru-106), skandiumin (Sc-46), ceriumin (Ce-141 ja Ce-144) ja zirkoniumin (Zr-95) radioaktiivisia isotooppeja.

Radioaktiivisia aineita tarttui myös STUKin Imatran kerääjän suodattimiin 22.–29.5. Sieltä löytyi hyvin pieniä pitoisuuksia radioaktiivista kesiumia (Cs-137 ja Cs-134), kobolttia (Co-60), niobiumia (Nb-95), zirkoniumia (Zr-95), ruteniumia (Ru-103) ja ceriumia (Ce-141).

STUKilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa ovat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuus ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Uutista on päivitetty 6.6. ja lisätty tieto 22.-29.5. kerättyjen näytteiden mittaustuloksista.