Hyppää sisältöön

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa mittauslaitteita Tšernobylin laitosalueelle

Julkaisuajankohta 19.7.2022 9.00
Tiedote

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Ruotsin ja Norjan säteilyvalvontaviranomaisten kanssa Tšernobylin laitosalueelle muun muassa työntekijöiden säteilyannosten valvontaan ja ympäristön säteilyarvojen seurantaan tarkoitettuja mittauslaitteistoja. Tuen arvo on yhteensä noin 360 000 euroa. Uudet mittalaitteet toimitetaan alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Venäjän asevoimien sotilaiden hyökätessä helmikuussa Ukrainaan ja miehittäessä Tšernobylin laitosalueen tuhoutui alueella toiminut säteilylaboratorio (EcoCenter). Samalla rikkoutui tai katosi säteilyn annosvalvontaan käytettyjä laitteita. Ilman kattavaa mittauslaitteistoa ja laboratoriotutkimuksia säteilytasojen luotettavaa seurantaa ja analysointia ei voi tehdä Tšernobylin suoja-alueella.

Ukraina on esittänyt avunpyynnön Kansainväliselle atomienergia järjestölle, IAEA:lle, jotta Tšernobylin laitosalueen säteilyvalvontalaitteisto saadaan korvattua. Säteilyturvakeskus (STUK) yhdessä Norjan säteilyviranomaisen (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA) ja Ruotsin säteilyviranomaisen (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) kanssa pitävät avunpyyntöä perusteltuna. STUK, DSA ja SSM ovat valmistelleet kevään ja kesän aikana yhteishanketta, jonka tavoitteena on korvata osa Tšernobylin laitosalueella rikkoutuneista tai kadonneista annosmittareista ja dosimetriaan liittyvistä laitteista. Tuen avulla palautetaan Tšernobylin laitosalueella toimivien kyky valvoa alueella työskentelevien asiantuntijoiden saamia säteilyannoksia ja seurata ympäristön säteilytilannetta.

- Olen iloinen, että pystymme osaltamme auttamaan Tšernobylin laitosalueen säteilyvalvonnan palauttamisessa sotaa edeltävälle tasolle. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että voimme auttaa laitosalueella toimivien ihmisten säteilyturvallisuudesta huolehtimisessa sekä alueen säteilymittaustietojen luotettavuuden varmistamisessa, sanoo STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana.

Tuen lähettämistä koordinoi DSA, ja mittalaitteisto luovutetaan Ukrainan viranomaisen alaiselle Tšernobylin laitosalueella toimivalle organisaatiolle (State Specialized Enterprize ”Econcentre”, SSE). STUKin tuki toteutetaan osana lähialueohjelmaa.

Tuki sisältää yksittäisiä alfa-, beta- ja gammasäteilymittareita, hallintaohjelmistoja, -järjestelmiä ja -laitteistoja, spektrometrin sekä varavoimalähteen. Lisäksi DSA rahoittaa Tšernobylin alueelta näytteenottoon käytettävän ajoneuvon.

Yhteyshenkilöt:
Kim Söderling, kansainvälisten asioiden projektipäällikkö, p. (09) 759 88 684 Mediapalvelu, p. 010 850 4761