Hyppää sisältöön

Säteilyturvakeskus valvoo matkapuhelimien säteilyturvallisuutta – matkapuhelimet eivät aiheuta terveydelle haittaa

Julkaisuajankohta 14.9.2023 15.25
Uutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo markkinoilla myytäviä matkapuhelimia pistokokein. Valvonnalla varmistetaan, että matkapuhelimen käyttäjä altistuu puhelimen aiheuttamille radioaalloille raja-arvoja vähemmän. Matkapuhelimen valmistaja vastaa siitä, ettei altistus ylitä tutkittuun tietoon perustuvia raja-arvoja.

Ranskan viestintäviranomaisen (ANFR) 12.9. julkaiseman tiedotteen mukaan Applen iPhone 12 -matkapuhelin ylittää radioaaltoaltistuksen raja-arvot. Altistuksen mittana käytetään ominaisabsorptionopeutta eli SAR-arvoa (specific absorption rate), joka kuvaa radioaallosta kudoksiin imeytyvää tehoa kiloa kohden (W/kg). SAR:n raja-arvo on pään ja vartalon alueella 2 W/kg ja raajoissa 4 W/kg.

Matkapuhelimiin sovellettavat SAR:n raja-arvot perustuvat tieteellisesti varmennettuun tietoon. Samat raja-arvot ovat käytössä suuressa osassa EU-maita. Radioaaltojen ainoa tieteellisesti todennettu vaikutus kudoksessa on lämpeneminen. Raja-arvot ovat reilusti alle sellaisen altistustason, jolla on todettu olevan haitallisia terveysvaikutuksia.

- ANFR:n tiedotteen mukaan iPhone12-matkapuhelimen SAR-arvo suorassa ihokosketuksessa on 5,74 W/kg. Näkisin, että tämä tuore testaustulos selittyy maan hyödyntämillä mittauskäytännöillä, jotka poikkeavat hieman muusta Euroopasta, arvioi johtava asiantuntija Lauri Puranen STUKista.

STUK on pyytänyt ANFR:lta sen testaustavasta ja -tuloksista tarkempia tietoja. Ranskassa saatu testaustulos ei ole säteilyturvallisuuden kannalta merkittävä.

STUK testaa matkapuhelimia

STUK on SAR-testannut matkapuhelimia vuodesta 2003 alkaen. Vuosittain eri mallisia matkapuhelimia testataan noin kymmenen kappaletta. Kaikkien testattujen matkapuhelimien SAR-arvo on ollut raja-arvoa matalampi.

- Säteilyturvallisuuden kannalta ANFR:n ilmoittama testaustulos ei aiheuta iPhone 12 -matkapuhelimen osalta toimenpiteitä Suomessa, eikä sitä ole syytä asettaa käyttö- tai myyntikieltoon. Matkapuhelimien käyttö on turvallista, eivätkä ne aiheuta sellaista vaaraa terveydelle, josta tulisi käyttäjän huolestua, kertoo erikoistutkija Sami Kännälä STUKista.

Lisätietoja:

Mediapalvelu, p. 010 850 4761, [email protected]