Hyppää sisältöön

STUK ja Afrikan ydinenergiakomissio aloittavat yhteistyön

Julkaisuajankohta 4.11.2022 13.43
Tiedote

Afrikan ydinenergiakomissio (AFCONE) ja Säteilyturvakeskus (STUK) valmistelevat kunnianhimoista ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ydinmateriaalivalvontaa Afrikassa. Viisivuotinen ohjelma nojaa STUKin tarjoamaan asiantuntija-apuun, joka kanavoidaan Afrikan maiden viranomaisille AFCONE:n koordinoimana. Euroopan unioni ja Suomen ulkoministeriö rahoittavat hanketta.

“Koulutusohjelma, jota STUKin kanssa valmistelemme, on merkittävä mahdollisuus lisätä Afrikan omistajuutta kansainvälisessä ydinmateriaalivalvonnassa. Afrikan maat ovat eri vaiheissa rauhanomaisen ydinenergian käytön suhteen ja monilla mailla on tarve lisätä ydinmateriaalikirjanpitoon- ja raportointiin liittyvää valvontaosaamista, kansainälisen atomienergiajärjestö IAEA:n edellyttämällä tavalla”, kertoo AFCONE:n pääsihteeri Enobot Agboraw.

”Tämä on meille ja Afrikalle merkityksellinen hanke. Sen tuloksena lisätään Afrikan maiden kyvykkyyttä huolehtia ydinmateriaaleista. Kyvykkyys toisaalta mahdollistaa ydinenergian käyttöä ja varmistaa sen turvallisuuden kansallisesti ja kansainvälisesti. Meillä on STUKissa vahvaa ydinmateriaalivalvontaosaamista, olihan Suomi peräti ensimmäinen maa joka saattoi voimaan kattavan ydinmateriaalivalvontasopimuksen vuonna 1972. Koska meillä on osaamista, on meillä mielestäni velvollisuus myös jakaa sitä”, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Valvonnan perustana on ydinmateriaalivalvontasopimus (CSA) jonka noudattamista IAEA valvoo. Tällä hetkellä 47 Afrikan maata on allekirjoittanut CSA-sopimuksen IAEA:n kanssa. CSA:n solmiseen ja valvonnan järjestämiseen velvoittaa myös Pelindaban sopimus, jolla Afrikasta on tehty ydinaseeton vyöhyke.

Ydinmateriaalivalvonta luo edellytykset ydinenergian rauhanomaiselle käytölle. Tämän vuoksi maiden, jotka haluavat hyödyntää radioaktiivisia aineita esimerkiksi terveydenhuollossa, teollisuudessa tai energian tuotannossa, on kansallisesti sitouduttava ylläpitämään tehokasta ydinmateriaalivalvontajärjestelmää yhteistyössä IAEA:n kanssa. Käytännössä tämä työ osoitetaan kansalliselle viranomaiselle, joka vastaa ydinmateriaalikirjanpidosta ja -tarkastuksista.


Ohjelma ydinmateriaalivalvonnan kehittämiseksi

AFCONE:n ja STUK:in yhteishankkeen tavoitteena on kouluttaa Afrikan maiden kansallisia viranomaisia ydinmateriaalivalvonnassa. Koska AFCONE on verrattain nuori organisaatio, STUK kouluttaa myös AFCONE:n asiantuntijoita, joiden tehtävänä on tulevaisuudessa tukea kansallisia viranomaisia.


AFCONE eli Afrikan ydinenergiakomissio on kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on tukea ydinaseettomasta Afrikasta solmitun Pelindaban sopimuksen toteuttamista. Sopimus tuli voimaan vuonna 2009. AFCONE:n tehtävänä on mm. tukea jäsenmaitaan ydinmateriaalivalvonnassa.

“Ydinmateriaalivalvonta kehittyy Afrikassa nyt nopeasti. Maat ovat sitoutuneita valvonnan kehittämiseen ja AFCONE:n perustamisen myötä tätä tehtävää tukemaan on myös alueellinen verkosto. Nyt hyödymme myös STUKin erittäin vahvasta osaamisesta. Uskon, että pystymme viiden vuoden aikana saamaan liikkeelle todellisen muutoksen ja kestäviä tuloksia”, Agboraw arvioi.

 

Yhteyshenkilöt:
Ossi Lång, projektipäällikkö p. 09 759 88 302