Hyppää sisältöön

STUK valvoi Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot

Julkaisuajankohta 17.10.2022 12.56
Uutinen

Fortum Power and Heat (Fortum) sai Loviisan ydinvoimalaitoksen tämän vuoden vuosihuollot päätökseen, kun laitoksen ykkösyksikkö aloitti sähköntuotannon huollon jälkeen 16.10. Vuosihuollot alkoivat 7.8. laitoksen kakkosyksikön huollolla.

Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 Säteilyturvakeskuksen (STUK) asiantuntijaa. STUKin tehtävä on valvoa, että vuosihuoltotyöt tehdään säännösten mukaisesti.

Fortum teki ydinvoimalaitoksen kakkosyksikölle neljän vuoden välein tehtävän huollon, jonka aikana kaikki polttoaine siirrettiin pois reaktorista ja reaktoripaineastian hitsaussaumat tarkastettiin yksityiskohtaisesti. Ykkösyksikössä Fortum teki niin sanotun lyhyen vuosihuollon. Siinä Fortum vaihtoi osan reaktorien polttoaineesta tuoreeseen, huolehti tarpeellisista kunnostustöistä sekä jatkoi laitoksen ikääntymisen hallintaan ja turvallisuuden parantamiseen tähtääviä töitä.

Säteilyturvakeskuksen projektipäällikkö Tomi Koskiniemen mukaan vuosihuollot sujuivat turvallisesti. ”Vuosihuoltojen aikana säteilyturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, sillä töitä täytyy tehdä paikoissa, joihin laitoksen normaalikäytön aikana ei säteilyn takia mennä”, Tomi Koskiniemi toteaa.

Koskiniemi huomauttaa, että moni Fortumin tekemistä uudistuksista liittyy laitoksen turvallisuuden ylläpitämiseen ja tukee laitoksen käyttöä, mikäli sille myönnetään lupa jatkaa käyttöä nykyisen käyttöluvan jälkeen. Yksi tällainen tärkeä uudistus on reaktoriin asennetut lisäsuojaelementit, joilla on tarkoitus vähentää reaktoripainesäiliön sisäpuolen saamaa säteilyä. Fortumin tavoite on, että laitoksen turvallinen käyttö olisi tarvittaessa mahdollista aina vuoteen 2050 asti.

Ydinvoimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuolto valmistui noin viikon suunniteltua myöhemmin. Syy oli vuoto primääripiirin pääkiertopumpun tiivistevesiputkessa. Vuoto kävi ilmi, kun primääripiirin tiiveyttä testattiin laitoksen ylösajon yhteydessä 5.10.2022. Jäähdytysveden vuoto tapahtui suojarakennuksen sisäpuolella eikä siitä ollut vaaraa ihmisille, laitokselle eikä ympäristölle.  

STUK tarkasti ja hyväksyi vuosihuoltojen yhteydessä tehtyjen töiden suunnitelmat, mukaan lukien em. pääkiertopumpun tiivistevesiputken korjaustyöt, valvoi niiden tekemistä ja hyväksyi lopputuloksen.  

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus