Hyppää sisältöön

STUK valvoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksiköiden vuosihuollot

Julkaisuajankohta 22.5.2023 12.03
Uutinen

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksikön vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 Säteilyturvakeskuksen (STUK) asiantuntijaa.

TVO teki ydinvoimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuollon 16.4.–26.4.  Kakkosyksikön vuosihuolto oli 1.5.–20.5. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on TVO:lla. STUKin tehtävä on valvoa, että vuosihuollon työt tehdään niin, että ydin- ja säteilyturvallisuus eivät vaarannu ja että laitosten käynnistäminen takaisin sähköntuotantoon on turvallista.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käytönvalvontapäällikkö Mikko Heinonen STUKista toteaa, että TVOn tänä vuonna tekemiin vuosihuoltoihin ei kuulunut isoja säteilyturvallisuuden kannalta uusia asioita. Vuosihuollossa toteutetut työt olivat pääosin tavanomaisia huolto- ja tarkastustöitä. Merkittäviä töitä olivat myös turbiiniautomaation uudistus ja reaktorirakennuksen ilmastointijärjestelmien uusiminen kakkosyksiköllä. Kakkosyksikön turvallisuutta parannettiin asentamalla uudet reaktorin pinnanmittauksen ohituskytkimet. Ykkösyksikölle ne asennettiin viime vuoden vuosihuollossa.

TVO tarkasti höyrynerotinputken ykkösyksikön reaktorin höyrynerottimessa. Putkessa havaittiin viime vuonna särö. Tarkastuksessa todettiin, että särö ei ollut kasvanut eikä korjaukselle ollut tarvetta. Särön tilannetta tarkastellaan uudelleen tulevissa vuosihuolloissa. Tehtyjen analyysien perusteella särön mahdollinen kasvu ei vaaranna ydin- tai säteilyturvallisuutta.

Kakkosyksikön käynnistyksen yhteydessä 19.5. tapahtui reaktorin pikasulku. Syy oli pieni vuoto turbiinin lauhduttimessa. Laitoksen turvallisuustoiminnot toimivat suunnitellusti, eikä tapahtuma vaikuttanut turvallisuuteen. TVO teki tilanteen edellyttämät korjaukset ja tarkastukset ennen käynnistyksen jatkamista.

STUKin valvontahavaintojen perusteella vuosihuollot sujuivat turvallisesti. STUK valvoo esimerkiksi työntekijöiden vuosihuollon aikana saamia säteilyannoksia. Säteilyannokset olivat turvallisen pieniä.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761