Hyppää sisältöön

Tomi Routamosta uusien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtaja STUKissa

Julkaisuajankohta 1.6.2023 11.39
Tiedote
Apulaisjohtaja Tomi Routamo, Säteilyturvakeskus

Diplomi-insinööri Tomi Routamo (54) on nimitetty uusien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtajaksi Säteilyturvakeskuksessa (STUK) kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Uusien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtajana Tomi Routamon tehtävä on varmistaa, että STUKissa on riittävä osaaminen, jos se saa uuden ja uudenlaisen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arvioitavakseen. Tomi Routamo on vuodesta 2014 alkaen ollut käyvien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtaja STUKissa. 

Ydinvoimalaitosten valvonta -osaston johtaja Tapani Virolainen toteaa, että STUKin on varauduttava siihen, että jo lähitulevaisuudessa joku hakee lupaa uuden tai uusien ydinvoimalaitosten rakentamiselle. ”Emme pysty ennustamaan tulevaisuutta, mutta näköpiirissä on vakavasti otettavaa kiinnostusta esimerkiksi niin sanottuja pienydinvoimalaitoksia kohtaan”, Tapani Virolainen toteaa.

”Uusien ydinvoimalaitoshankkeiden tuloon varautuminen on mielekäs ja haastava tehtävä”, Tomi Routamo sanoo. Hän korostaa, että valvovan viranomaisen on tunnettava valvottavien ydinvoimalaitosten turvallisuuteen liittyvät asiat hyvin, jotta valvonta kohdistuu turvallisuusmerkityksen mukaisesti oikealla tavalla niin tekniikkaan kuin toimintaan. 

Tällä hetkellä maailmalla on kehitteillä useita erilaisia pienydinvoimalaitostyyppejä. Tomi Routamo toteaa, että STUKin ei ole mahdollista perehtyä näihin kaikkiin yksityiskohtaisesti, vaan on tunnistettava niiden yhteisiä piirteitä ja mitkä niistä ovat mielenkiinnon kohteena suomalaisten toimijoiden näkökulmasta. Pienreaktorien lisäksi on kyettävä arvioimaan myös suurempia laitoksia, jos niitä haluttaisiin Suomeen rakentaa.


Lisätietoja
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761