Hyppää sisältöön

Vantaan ja Kotkan ilmasta kerätyissä näytteissä radioaktiivisia hiukkasia

Julkaisuajankohta 7.6.2024 10.43
Uutinen

Säteilyturvakeskus havaitsi Kotkan ja Vantaan ilmasta toukokuun lopussa kerätyssä hiukkasnäytteessä pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei niistä ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle mutta ne ylittivät tarkkojen mittausten havaitsemisrajan.

Kotkan ulkoilmasta 20.–27.5.2024 välisenä aikana Säteilyturvakeskuksen (STUK) keräämässä hiukkasnäytteessä oli pieniä määriä koboltin (Co-60), niobiumin (Nb-95), ruteniumin (Ru-103) ja kesiumin (Cs-134, Cs-137) radioaktiivisia isotooppeja.

Vantaan ilmasta 30.–31.5. STUKin keräämässä hiukkasnäytteessä oli myös mitattavia pitoisuuksia Co-60- ja Cs-134-isotooppeja samaten kuin kesiumin isotooppia 137.

Kotkan ilmassa radioaktiivisia aineita myös seuraavalla viikolla

Keinotekoisia radioaktiivisia aineita havaittiin Kotkassa vielä 27.5.–3.6. kerätyssä näytteessä. Havaitut aineet olivat koboltin (Co-60, Co-58), niobiumin (Nb-95), raudan (Fe-59), cesiumin (Cs-134), sirkoniumin (Zr-95), mangaanin (Mn-54), ruteniumin (Ru-103), ceriumin (Ce-141) ja scandiumin (Sc-46) radioaktiivisia isotooppeja.

Radioaktiivisia aineita syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa käytön aikana. Ilmaan niitä voi vapautua esimerkiksi ydinvoimalaitosten huoltotöiden yhteydessä. Havaintojen alkuperää ei aina saada selville ja aineet ovat voineet kulkeutua Suomeen kaukaa.

STUK on selvittänyt, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät ole peräisin kotimaisista ydinvoimalaitoksista.

STUKilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa ovat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuus ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

 

Uutista on päivitetty 12.6. Lisätty tiedot Kotkan havainnoista 27.5.-3.6.