Hyppää sisältöön

Ydinvoimalaitosten ympäristön radioaktiivisuutta valvotaan jatkuvasti

Julkaisuajankohta 9.6.2023 7.26
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen valvontaraportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2022” kertoo, että Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä ei ole radioaktiivisuutta, jolla olisi merkitystä ympäristön tai ihmisten säteilyaltistukselle.

Ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vastaavat ydinvoimayhtiöt. Voimayhtiöt tarkkailevat myös voimalaitosten ympäristön säteilyä ja radioaktiivisia aineita. Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvonta täydentää ja varmentaa voimalaitosyhtiöiden omaa ympäristötarkkailua.

STUK valvoo ympäristön säteilytilannetta keräämällä näytteitä voimalaitosten lähialueiden maa- ja meriympäristöistä sekä ulkoilmasta. Lisäksi STUK seuraa radioaktiivisten aineiden määriä voimalaitosten lähiympäristössä asuvissa ihmisissä. 

Vuonna 2022 STUK keräsi Loviisan ja Olkiluodon ympäristöstä noin 300 näytettä. Näytteet STUK analysoi omassa laboratoriossaan. Analyysimenetelmiä ovat gammaspektrometria ja radiokemialliset analyysit.

Joka vuosi osassa näytteistä on pieniä määriä voimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Vuonna 2022 havaitut radioaktiiviset aineet tai niiden määrät eivät poikenneet merkittävästi aiempina vuosina ympäristöstä tehdyistä havainnoista. Määrät olivat ympäristön ja ihmisten turvallisuuden kannalta merkityksettömiä.

Ydinvoimalaitosten itsensä raportoimien päästömittausten tulokset sekä ydinlaitosten oman ympäristövalvonnan havainnot vastaavat STUKin ympäristövalvonnan havaintoja.


Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761