Hyppää sisältöön

Hyvääkin säteilyturvallisuusvalvontaa voi vielä parantaa

Julkaisuajankohta 14.10.2022 9.28
Tiedote

Kansainvälisen atomienergiajärjestön, IAEA:n arviointityöryhmä on kahden viikon aikana arvioinut, kuinka hyvin Suomen säteily- ja ydinturvallisuusvalvonta täyttää IAEA:n viranomaisvalvontaa koskevat vaatimukset. Vaikka kehitettävää löytyi, toteaa IAEA:n arviointityöryhmän vetäjä Suomen viranomaisvalvonnan olevan ajantasaista ja vankalla pohjalla. Arviointi päättyi perjantaina 14.10.

Euroopan Unioninn ydinturvallisuusdirektiivi edellyttää viranomaistoiminnan vertaisarviointia kymmenen vuoden välein. Välineeksi Euroopassa on valikoitunut IAEA:n IRRS missio (Integrated Regulatory Review Service). Varsinaista vertaisarviointia edeltää aina maan itsearviointi, joka Suomessa aloitettiin viime vuonna. Itsearvioinnin tuloksena valmistui viime heinäkuussa raportti ja alustava toimenpidesuunnitelma viranomaistoiminnan parannuskohteista.

Vertaisarvioinnissa ulkomaisista asiantuntijoista koottu ryhmä arvioi toiminnan ja itsearvioinnin tulokset IAEA:n viranomaistoimintaa koskevia vaatimuksia vasten.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) pääjohtaja Petteri Tiippana korostaa vertaisarvioinnin vahvistaneen itsearvioinnissa tunnistetut kehityskohteet. Ne liittyvät muun muassa ydinenergialain alaisen säännöstön uudistamiseen, onnettomuusvalmiuden ja varautumisen kehittämiseen sekä säteilyturvallisuusosaamisen kansalliseen kehittämiseen ja varmistamiseen.

Arviointiryhmä nosti esiin myös itsearviointia täydentäviä ja uusia kehityskohteita, joista pääjohtaja Tiippana nostaa yhdeksi olennaisimmista STUKin tarkastajien pätevöimisen systemaattisuuden.

”Vaikka teimme itsearvioinnin Suomessa todella huolellisesti, löysi arviointiryhmä muitakin kehittämisen kohteita. Tässä on mielestäni vertaisarviointien lisäarvo. Kaikkia puutteita emme itse välttämättä tunnista”, Petteri Tiippana sanoo.

STUK laatii arviointiryhmän osoittamista kehityskohteista toimenpidesuunnitelman, jonka mukaan toimintaa ryhdytään kehtittämään.

IRRS-arviointiryhmän vetäjä, komissaari Sylvie Cadet-Mercier Ranskan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisesta (ASN) totesi yhteenvetonaan IAEA:n julkaisemassa tiedotteessa, että viranomaisvalvonnan puitteet ovat Suomessa vankat, ajantasaiset ja linjassa IAEA:n turvallisuusstandardien kanssa.


18 asiantuntijaa 14 maasta

IRRS arviointia oli Suomessa tekemässä 18 asiantuntijaa 14 eri maasta. Arviointi tehtiin työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä ja sen käytännön järjestelyistä vastasi STUK.

Itsearvioinnin tulosten arvioimisen lisäksi ryhmän jäsenet haastattelivat STUKin, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön työntekijöitä sekä STUKin Ydinturvallisuus- ja säteilyturvallisuusneuvottelukunnan puheenjohtajia. He seurasivat STUKin tarkastustoimintaa Loviisan ydinvoimalaitoksessa, Helsingin yliopistollisen sairaalan syöpäkeskuksessa ja teollisuusradiografiaa tekevässä yrityksessä.

IRRS-tarkastuksen loppuraportti valmistuu noin kolmen kuukauden kuluttua ja STUK julkaisee sen nettisivuillaan.

Yhteyshenkilöt:

Linkit:
STUKin itsearviointiraportti (englanniksi)
IAEA:n tiedote Suomen IRRS-arvioinnista