Hyppää sisältöön

Kansallinen toimintasuunnitelma kertoo, miten mahdollisesti säteilylle altistavia vallitsevia tilanteita voidaan tunnistaa

Julkaisuajankohta 11.10.2023 12.30
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kansallisen toimintasuunnitelman vallitsevien altistustilanteiden tunnistamiseksi. Vallitsevalla altistustilanteella tarkoitetaan ionisoivan säteilyn aiheuttamaa altistustilannetta, joka ei ole säteilyvaaratilanne tai säteilytoimintaa.

Toimintasuunnitelmassa käsitellään säteilylain 17 luvun mukaisia altistustilanteita, joissa vastuutahoa ei voida helposti osoittaa, minkä vuoksi tilanteiden tunnistaminen ja toimenpiteiden harkinta vaatii erityistä suunnittelua. Toimintasuunnitelmassa esitetään erityisesti Säteilyturvakeskukselle toimenpideitä, joiden avulla mahdollisia vallitsevia altistustilanteita pystytään jatkossa tunnistamaan. 

Suunnitelmassa on jo tunnistettu vallitsevia altistustilanteita, jotka voivat olla hyvin erilaisia. Maa- tai kallioperässä saattaa olla luonnostaan sellaisia määriä luonnon radioaktiivisia aineita, että ne voivat aiheuttaa normaalia taustasäteilyä suuremman luonnonsäteilyaltistuksen. Toimintasuunnitelmassa esitetään keinoja, joilla tällaisia tilanteita tunnistetaan. 

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että orpojen lähteiden käsittelyprosessin hoitamista selkeytettäisiin Suomessa. Orvoilla lähteillä tarkoitetaan säteilylähteitä, jotka eivät ole sen käyttöön tai hallussapitoon oikeutetun toiminnanharjoittajan hallussa.

Suunnitelmassa käsitellään lisäksi mm. sitä, miten Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden laskeumasta aiheutuvan altistumisen seurantaa kannattaa jatkaa.  

Toimintasuunnitelman laati Säteilyturvakeskus sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

 

Mediapalvelu Puh. 010 850 4761