Hyppää sisältöön

TraMeXI: Tarkkuutta lääketieteellisen röntgenkuvantamisen säteilymittauksiin

Julkaisuajankohta 27.2.2024 9.45
Tiedote

Säteilyturvakeskus koordinoi Euroopan unionin tukemaa 22NRM01 TraMeXI -nimistä projektia (Traceability in medical X-ray imaging dosimetry). Projektin tavoite on päivittää nykyisiä ja kehittää uusia kalibrointi- ja mittausmenetelmiä, joiden avulla potilaiden säteilyaltistuksen mittausten luotettavuus voidaan varmistaa.

Säteilyn käytöstä lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidoissa on aina oltava potilaan terveydelle suurempi hyöty kuin säteilyn aiheuttama haitta. Periaatteen noudattaminen perustuu siihen, että tiedetään toimenpiteestä aiheutuva säteilyannos ja tunnetaan säteilyaltistukseen liittyvät riskit.

Vaikka potilaiden ei tarvitsekaan olla huolissaan röntgentutkimusten säteilystä, säteilyannosten mittausmenetelmissä on vielä parannettavaa. Mittaustulokset eivät ole aina keskenään vertailukelpoisia.

Johtava asiantuntija Paula Toroi Säteilyturvakeskuksesta (STUK) kertoo, että TraMeXI-projektin tavoite on kehittää yhdenmukaistetut kalibrointi- ja mittausmenettelyt säteilymittareille.

”Lopullinen tavoite on, että projektin työn tulokset voidaan viedä kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin”, Paula Toroi toteaa. ”Kun tämä tavoite toteutuu, voidaan olla entistä varmempia siitä, että säteilyannos on mitattu luotettavasti riippumatta siitä, missä tutkimuksissa röntgensäteilyä on käytetty tai millä laitteella tutkimus on tehty. Helsingissä tehdyn tutkimuksen säteilyannosta voidaan suoraan verrata Oulussa tai Madridissa tehdyn tutkimuksen säteilyannokseen.”

TraMeXI-projektiin osallistuu yksitoista metrologian eli mittaustieteen laitosta ja kolme sairaalaa yhteensä yhdestätoista maasta. Kesäkuussa 2023 alkanut projekti päättyy toukokuun lopussa 2026. 

 

EU acnowledgement padge