Hyppää sisältöön

Uutta tietoa sosiaalihuollon asumisyksiköiden radontilanteesta

Julkaisuajankohta 3.3.2022 10.40
Tiedote

Vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumis- ja toimintayksiköiden sisäilmassa on löydetty viitearvoa* korkeampia radioaktiivisen radonkaasun pitoisuuksia. Asiaa selvitettiin Säteilyturvakeskuksen, Valviran, aluehallintoviranomaisten ja kuntien terveydensuojelun yhteisessä kampanjassa.

Säteilyturvakeskus (STUK) havahtui tutkimaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden radontilannetta, kun työpaikojen radonvalvonnassa sen tietoon tuli korkeita radonpitoisuuksia esimerkiksi asumisyksiköiden kanslioissa ja työntekijöiden kahvioissa.

Asuintilojen tilanteesta sen sijaan ei ollut tietoa. Ne ovat ihmisten koteja, eivätkä toimintayksiköissä asuvat välttämättä itse osaa vaatia radonmittauksia. Siellä radonvalvonnasta vastaa terveydensuojeluviranomainen. Työpaikkojen radonvalvonta kuuluu STUKille.

Viranomaisten kampanjassa viitearvoa korkeampia radonpitoisuuksia selvitettiin kuudessakymmenessä asumisyksikössä vuosina 2019–2021. Kampanjan aikana noin neljäsosassa näistä radonpitoisuus pystyttiin pienentämään viitearvojen mukaiseksi.

Ylitarkastaja Tuukka Turtiainen Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että kampanjan tuloksista käy ilmi, että asuntoloiden radontilanteesta on ollut riittämätön tieto. Jo kampanjan aikana tietoa radonpitoisuuden mittaamisen tärkeydestä on pystytty jakamaan niin kuntiin kuin toimintayksiköihinkin.


Korona haittasi kampanjaa

STUKin ja Valviran järjestämässä ja Sosiaali- ja terveysministeriön osin rahoittamassa kampanjassa kunnat lähettivät selvityspyyntöjä noin 1500 toimintayksikköön koko maassa. Vastauksia radonmittausten tilanteesta saatiin 684. Muun muassa koronatilanteen takia mittauksia ei pystytty tekemään kaikkialla ja etenkin vanhustenhuollon yksiköiden mittaustuloksia puuttuu varsin paljon.

Tuukka Turtiainen muistuttaa, että vaikka radonarvot olisivatkin olleet koholla, kukaan ei ole joutunut tilanteen takia akuuttiin vaaraan. Vuosia kestävä asuminen asunnossa, jossa radonpitoisuus on korkea lisää kuitenkin keuhkosyöpään sairastumisen mahdollisuutta. Sen takia radonpitoisuuden mittaaminen ja tarvittaessa sen alentaminen on tärkeää.

  • Viitearvo on radonpitoisuus, jolla viranomainen ohjaa tarvittaessa pienentämään radonaltistusta kodeissa, julkisissa tiloissa ja työpaikoilla. Koska radon on luonnollinen radioaktiivinen aine eikä kukaan tarkoituksella aiheuta liian suuria radonpitoisuuksia sisäilmaan, ei puhuta raja-arvosta tai enimmäisarvosta. Liian suuri radonpitoisuus on aina ikävä yllätys.

Yhteyshenkilöt:
Ylitarkastaja Tuukka Turtiainen, puh. (09) 759 88
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Sosiaalihuollon toimintayksiköiden radonvalvontakampanja. Radonturvallisuuden edistäminen. STUK-B 278, Helsinki 2021, 25s