Hyppää sisältöön

Radioaktiivisuus Itämeressä vähenee, ympäristön säteilytilanteessa ei yllättävää vuonna 2022

Julkaisuajankohta 21.6.2023 16.24
Tiedote

Säteilyturvakeskus valvoo radioaktiivisten aineiden esiintymistä ympäristössä. Esimerkiksi Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta peräisin olevaa cesium-137-isotooppia on vielä vuosikymmenten jälkeen pieniä määriä Suomen luonnossa. Ympäristön säteilyvalvonnan viime vuoden tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2022 -vuosiraportista.

Ympäristön säteilyvalvonnassa ei havaittu vuonna 2022 mitään huolestuttavaa tai odotetusta merkittävästi poikkeavaa radioaktiivisuutta. Vähäisiä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita oli joissain ympäristönäytteissä. Näillä radioaktiivisilla aineilla ei kuitenkaan ole vaikutusta ihmisten terveydelle.

Valtaosa suomalaisten säteilyaltistuksesta tulee sisäilman radonista eli on peräisin luonnon radioaktiivisuudesta. Vuosiraportissa kerrotaan myös sisäilman radonpitoisuuden seurannasta sekä kuinka radonpitoisuuksien torjunta on vaikuttanut pientaloissa.

STUKin raportissa on myös yhteenveto Itämeren radioaktiivisuusvalvonnasta. Ihmisen toiminnasta syntyneiden radioaktiivisten aineiden valvonta on tärkeää Itämerellä, jotta aineiden aiheuttamat riskit luonnolle ja ihmisille voidaan pitää mahdollisimman pieninä.

Itämeren vesien aktiivisuuspitoisuudet jatkavat laskuaan ja ovat kohta samansuuruiset kuin ennen Tšernobylin onnettomuutta vuonna 1986. Pohjan sedimenteissä onnettomuudesta peräisin oleva radioaktiivisuus vähenee hitaammin, mutta painuu jatkuvasti syvemmälle.

Mittaus- ja analyysimenetelmien edelleen kehittyessä Itämeren radioaktiivisuuden valvonta kiinnostaa myös kansainvälisesti, ja STUK on osaltaan mukana kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä.

Valvontaraportti on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen

Ympäristön säteilyvalvontaohjelma

STUKin ympäristön säteilyvalvontaohjelmaan kuuluu keinotekoisten radioaktiivisten aineiden valvonta ympäristössä. Valvontaohjelmassa mitataan annosnopeutta, ulkoilman radioaktiivisia aineita sekä radioaktiivisen laskeuman, pinta- ja juomaveden, jätelietteen, maidon ja elintarvikkeiden radioaktiivisuutta. Ohjelmaan sisältyy myös ihmisen kehossa olevat radioaktiiviset aineet sekä sisäilman radon.

Lisätietoja:
Mediapalvelu puh: 010 850 4761