Hyppää sisältöön

Hypoteettisen Suomessa tapahtuvan ydinvoimalaitosonnettomuuden mahdolliset seuraukset

Julkaisuajankohta 12.5.2022 11.00
Tiedote

Säteilyturvakeskus julkaisi raportin radioaktiivisten aineiden kulkeutumisesta päästön aiheuttavan ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen. Ilmatieteen laitoksen leviämismalleihin ja säteilyannosarvioihin perustuvien laskelmien avulla on myös arvioitu, millaisia suojelutoimia tarvittaisiin eri tilanteissa.

Suomalaisten ydinvoimalaitosten on oltava niin turvallisia, ettei voi tapahtua onnettomuutta, jonka takia ihmisten pitäisi suojautua säteilyltä. Turvallisuudesta vastaavat ydinvoimayhtiöt ja Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo, että yhtiöt toimivat säännösten mukaan.

Vaikka suojelutoimenpiteisiin johtavan radioaktiivisten päästön todennäköisyyden suomalaisessa ydinvoimalaitoksessa tiedetäänkin olevan äärimmäisen pieni, päästöjä aiheuttaviin onnettomuuksiin on varauduttava. Varautumista varten tarvitaan mahdollisimman hyvät radioaktiivisten aineiden leviämistä kuvaavat laskelmat.

Ylitarkastaja Mikko Voutilainen STUKista toteaa, että nyt oli oikea aika päivittää 90-luvulla tehdyt leviämislaskelmat. Laskentamenetelmät ja -työkalut ovat kehittyneet, joten radioaktiivisten aineiden leviämistä pystytään arvioimaan tarkemmin kuin ennen. Uudet laskelmat on julkaistu STUKin raportissa ”Potential consequences of hypothetical nuclear power accident in Finland”.

”Uudet laskelmat perustuvat Ilmatieteen laitoksen entistä tarkempiin ja mahdollisimman todenmukaisiin sääennustetietoihin neljän vuoden ajalta, kun vanhemmat laskelmat perustuivat sen aikaisiin arvioihin pahimmista mahdollisista sääolosuhteista”, Mikko Voutilainen toteaa.

Laskelmat antavat eväitä miettiä esimerkiksi kuinka kaukana onnettomuuspaikasta radioaktiiviselta laskeumalta suojautumiseen on syytä varautua.

Raportin laskelmat perustuvat olettamukseen, että ydinvoimalaitoksesta pääsisi jostain syystä ilmaan radioaktiivisia aineita. Sitä ei ole arvioitu, millaisia onnettomuuksia ydinvoimalaitoksissa pitäisi tapahtua tai minkä turvallisuusjärjestelmien pitäisi vikaantua, että laskelmien perustana olevia radioaktiivisten aineiden päästöjä voisi tapahtua.

Työssä ei myöskään ole tarkasteltu päästöjen todennäköisyyksiä. Ne pitää ottaa huomioon varautumissuunnitelmia tehdessä.

 

Yhteyshenkilöt:
Ylitarkastaja Mikko Voutilainen, puh. (09) 759 88 448
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Raportti: Potential consequences of hypothetical nuclear power accident in Finland